Trường Quốc tế hợp tác trao đổi chuyên môn với Trường Đại học Cadiff, Vương Quốc Anh


Từ ngày 21 – 23/3/2023, trong khuôn khổ Dự án của Quỹ hỗ trợ Hợp tác đối tác giữa Vương quốc Anh –Việt Nam (EQUIP), đã diễn ra chương trình trao đổi chuyên môn và tập huấn về các kỹ năng dạy học, phát triển môn học liên quan đến Khoa học dữ liệu (DS) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chương trình được tổ chức cho các giảng viên đến từ Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh, và Trường Đại học Cardiff Metropolian, Vương quốc Anh. Ngoài phần trao đổi chuyên môn liên quan đến các phương pháp dạy học tích tực, dạy học thông qua dự án và các phương pháp kiểm tra đánh giá tương ứng, người tham dự còn được nghe các giảng viên Trường Đại học Cardiff Metropolian giới thiệu các dự án, đề tài nghiên cứu của nhà trường.

Các giảng viên Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội,Trường Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh, và Trường Đại học Cardiff Metropolian, Vương quốc Anh, tham gia trao đổi chuyên môn. 

Đặc biệt, các chuyên gia của Trường Đại học Cardiff Metropolian cũng đã trao đổi về kết quả đối sánh, đánh giá và nhận xét về các chương trình đào tạo có các nội dung liên quan đến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Trường Quốc tế như Chương trình cử nhân Hệ thống thông tin quản lý, Chương trình cử nhân Tin học và Chươg trình cử nhân Kỹ thuật máy tính và Phân tích dữ liệu kinh doanh,…. Các chuyên gia đến từ Trường Đại học Cardiff Metropolian có nhận xét tốt về chất lượng, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá sinh viên cũng như rất nhiều sáng tạo trong dạy học của các giảng viên Việt Nam nói chung và đặc biệt là giảng viên Trường Quốc tế trong việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, tăng tính chủ động của người học. Điều này khẳng định các chương trình đào tạo của nhà trường có chất lượng đào tạo tiệm cận, tương đồng với các chương trình tiên tiến và phát triển tốp đầu trên thế giới như là ở Trường Đại học Cardiff Metropolian.

Các giảng viên Trường Đại học Cardiff Metropolian giới thiệu các dự án, đề tài nghiên cứu của

nhà trường.

Dự án Hỗ trợ Hợp tác Đối tác Vương quốc Anh –Việt Nam (EQUIP) nhằm nâng cao chất lượng và thúc đấy quốc tế hoá giáo dục đại học, là một phần của chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu – Going Global Partnerships, được phát triển dựa trên các ưu tiên phát triển giáo dục đại học của Việt Nam, sự xuất sắc và thế mạnh của giáo dục đại học Vương quốc Anh cũng như các lĩnh vực hợp tác chung mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Sáng kiến này được thể hiện trong Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hội đồng Anh và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký vào tháng 10 năm 2021, tập trung vào phát triển các hợp tác giáo dục và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực trọng tâm chiến lược song phương. 17 trường đại học và các tổ chức tại Vương quốc Anh cùng 21 trường đại học và các tổ chức tại Việt Nam sẽ tiến hành triển khai từ 10/01/2022 – 01/03/2024.

PGS.TS Nguyễn Văn Định – Phó Hiệu trưởng nhà trường, chụp ảnh lưu niệm cùng các giảng viên tham gia chương trình.