Trường Quốc tế công bố phương án tuyển sinh các chương trình cử nhân do đối tác nước ngoài cấp bằng 2023


Năm 2023, Trường Quốc tế thông báo tuyển sinh 3 ngành đào tạo chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng (học toàn phần tại Việt Nam hoặc chuyển tiếp) với tổng số 360 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Thí sinh lựa chọn đăng ký xét tuyển vào các ngành trên thông qua 1 trong các phương thức xét tuyển linh hoạt sau:

  1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT và quy định của ĐHQGHN
  2. Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Quốc tế và trường đối tác
  3. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
  4. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
  5. Xét tuyển theo các phương thức khác

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

1. Chương trình Cử nhân Khoa học ngành Quản lý và Cử nhân Kế toán và Tài chính

– Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT và quy định của ĐHQGHN

– Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Quốc tế và trường đối tác:

Cách 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt tối thiểu 5.5 (hoặc TOEFL iBT 72) và có điểm trung bình chung (TBC) kết quả học tập bậc THPT của 5 học kỳ đầu (từ học kỳ I lớp 10 đến kỳ I lớp 12) đạt tối thiểu 8,0/10 điểm (hoặc 3.50 theo thang điểm 4.0); Có hạnh kiểm xếp loại từ “Khá” trở lên.

Cách 2: Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt tối thiểu 5.5 (hoặc TOEFL iBT 72) và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức đạt tối tiểu 80/150 điểm. 

– Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

Có điểm TBC kết quả học bạ của 5 học kỳ đầu đạt từ 6,5 điểm trở lên, có hạnh kiểm xếp loại từ ”Khá” trở lên và có điểm TBC môn Ngoại ngữ của 5 học kỳ đầu đạt từ 7,0/10 điểm.

– Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của một trong bốn tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Quốc tế – ĐHQGHN năm 2023 và có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh đạt từ 5,0 điểm trở lên trên thang điểm 10 (trừ đối tượng được miễn thi môn này).

– Xét tuyển theo các phương thức khác

+ Thí sinh có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo mỗi môn đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).

+ Thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT đạt điểm từ 1100/1600 trở lên (Thí sinh khai báo Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT là 7853-Vietnam National University-Hanoi.)

+ Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt tối thiểu 5.5 (hoặc TOEFL PBT từ 513 hoặc TOEFL iBT từ 72) và có tổng điểm 2 bài thi còn lại thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi TN THPT đạt tối thiểu 10 điểm.

+ Xét tuyển các thí sinh có bằng Tú tài quốc tế (International Baccalaureate Diploma))

2. Chương trình cử nhân Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch

– Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Quốc tế và trường đối tác

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt tối thiểu 5.5 (hoặc TOEFL iBT 72) và có điểm trung bình chung kết quả học bạ của 5 học kỳ đầu đạt tối thiểu 8,0/10 điểm (hoặc 3.50 theo thang điểm 4.0); Có hạnh kiểm xếp loại từ “Khá” trở lên; Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023(*) đối với 04 bài thi Toán học, Ngữ văn, tiếng Anh và Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội đạt trung bình từ 5,0 điểm trở lên trên thang điểm 10. 

– Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

Có điểm TBC kết quả học bạ của 5 học kỳ đầu đạt từ 7,0 điểm trở lên hoặc điểm TBC kết quả học bạ của 3 năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt từ 6,0 điểm trở lên trên thang điểm 10, đồng thời có hạnh kiểm xếp loại từ “Khá” trở lên; Có điểm TBC môn tiếng Anh của 5 học kỳ đầu đạt từ 7,0 điểm trở lên; Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023(*) đối với 04 bài thi Toán học, Ngữ văn, tiếng Anh và Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội đạt trung bình từ 5,0 điểm trở lên trên thang điểm 10, trong đó môn tiếng Anh đạt từ 6,0 điểm trở lên trên thang điểm 10.

(*) Trong thời gian chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT, nếu thí sinh đáp ứng đủ tiêu chí xét tuyển như trên sẽ được xét trúng tuyển có điều kiện.

Trong trường hợp không có kết quả thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh tương ứng thì thí sinh sẽ được xét tuyển căn cứ theo học bạ THPT với điểm trung bình chung học tập của 03 năm đạt từ 6,0 điểm trở lên, điểm trung bình chung học tập môn tiếng Anh của 03 năm đạt từ 7,0 điểm và có hạnh kiểm xếp loại từ “Khá” trở lên.

– Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đối với các thí sinh đáp ứng đồng thời các điều kiện: Có tổng điểm 03 bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 gồm: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh đạt tối thiểu 17,0 điểm theo thang điểm 30, trong đó điểm thi môn Tiếng Anh đạt tối thiểu 6,0 điểm, bài thi còn lại (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) đạt tối thiểu 4,0 điểm theo thang điểm 10; Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức này cần có điểm TB của mỗi năm học ở bậc THPT đạt tối thiểu 6,5 điểm theo thang điểm 10 (hoặc 2.50 theo thang điểm 4.0).

NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

– Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHQGHN sẽ được xét theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên và xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Nguyên tắc thứ tự ưu tiên căn cứ trên cấp độ giải thưởng (quốc tế, khu vực, quốc gia, cấp tỉnh,..), kết quả học tập THPT hoặc kết quả thi ĐGNL hoặc các kết quả khác;

Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác nhận do Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường Quốc tế quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

– Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT hoặc theo kết quả thi tốt nghiệp (TN) THPT 2023 được HĐTS xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trong đó:

Điểm xét tuyển = Điểm hồ sơ * 0,6 + Điểm phỏng vấn * 0,4

– Điểm hồ sơ là điểm đánh giá kết quả học bạ hoặc kết quả thi TN THPT 2023, được tính như sau:

  • Điểm hồ sơ (tính theo học kỳ) = (Lớp 10 + Lớp 11+ Học kỳ I lớp 12)/ 5 * 3
  • Điểm hồ sơ (tính theo năm học) = Điểm TBC lớp 10 + lớp 11 + lớp 12
  • Điểm hồ sơ theo kết quả thi TN THPT 2023 =  (Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn chính * 2) / 4 * 3

+ Điểm phỏng vấn: Thí sinh tham gia phỏng vấn (online hoặc offline) do Trường Quốc tế tổ chức và cần đạt tối thiểu 15/30 điểm.

Đối với các phương thức khác, Trường Quốc tế xét tuyển theo kết quả các chứng chỉ theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, đồng thời thí sinh phải đạt vòng phỏng vấn với mức điểm tối thiểu 15 điểm trên thang điểm 30. 

Thời gian xét tuyển: Trường Quốc tế nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/3/2023 cho đến khi đủ chỉ tiêu. Thời hạn tối đa nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 31/12/2023.

Thí sinh đăng ký nhận tư vấn tại: https://tuyensinh.vnuis.edu.vn/chuongtrinhlienket

Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://ts.isvnu.vn/sinh-vien/dang-nhap

Để được công nhận sinh viên chính thức, thí sinh phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc bậc 4 (B2) theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc IELTS 5.5 hoặc tương đương. Trường hợp chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu, sinh viên sẽ học Chương trình Tiếng Anh dự bị của Trường Quốc tế để đủ trình độ học tập và thi đạt chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu trước khi được công nhận sinh viên và nhập học chính thức.

Lưu ý: 

– Các chứng chỉ quốc tế, đánh giá năng lực phải còn hạn sử dụng tính đến ngày đăng ký xét tuyển (thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi).

– Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thí sinh và phụ huynh có thể nhận tư vấn trực tiếp qua các cách sau:

– Văn phòng Tuyển sinh Trường Quốc tế: Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

– Bộ phận Tuyển sinh: Phòng 306, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội;

Hotline: 024. 3555 3555 / 0983 372 988 / 0989 106 633 / 0379 88 44 88

Email: tuyensinh@vnuis.edu.vn

Website: https://www.is.vnu.edu.vn ; https://student.isvnu.vn