Trường Quốc tế công bố biểu trưng nhân kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống


Năm 2022 đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống của Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) (24/7/2002 – 24/7/2022). Nhân dịp này, nhà trường công bố biểu trưng (logo) kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống.

Logo kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Trường Quốc tế như dải lụa mềm mại tạo thành một nét liền kết nối quá khứ đến hiện tại.

Logo có tông màu vàng chủ đạo, với con số 20 và dòng chữ “Anniversary” được thiết kế cách điệu như dải lụa mềm mại, tạo thành một nét liền thể hiện sự kết nối từ quá khứ đến hiện tại, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển liên tục 20 năm từ Khoa Quốc tế Việt – Nga (2002) đến Khoa Quốc tế (2003) và nay là Trường Quốc tế (2021). Bố cục tổng thể của logo còn được sắp xếp để số 2 kết nối liền mạch với số 0 dần tạo thành ký hiệu của giá trị vô cùng, thể hiện quan điểm phát triển của Trường Quốc tế.

Số 2 thể hiện giáo dục Đông-Tây kết hợp, đào tạo chính quy- kết hợp tự học liên tục; Quốc tế trong Quốc gia, là nơi cán bộ, giảng viên, người học đến từ nhiều quốc gia hội tụ thành cộng đồng “Liên hợp quốc thu nhỏ”. Số 2 thể hiện đào tạo “2 trong 1”: người học vừa kiến thức chuyên môn, kỹ năng, thái độ, năng lực ngoại ngữ, năng lực hội nhập quốc tế, đồng thời có khả năng ứng dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong môi trường làm việc, văn hóa của Việt Nam. Số 2 cũng thể hiện đào tạo con người trưởng thành giảm xấu, tăng điều thiện lành, tính “2 trong 1” đối ngẫu càng cao để hành trình trở về “không”.

Số 0 là tính không, có thể chia cho tất cả, là hành trình trở về không, giá trị vô cùng lớn (vô cùng), hành trình cho đi vô điều kiện để về không, hành trình bỏ đi bản ngã của đơn vị và của mỗi cá nhân. Mỗi con người Trường Quốc tế luôn không ngừng làm việc, học tập để tạo giá trị hướng tới cộng đồng và xã hội.

Hướng đến mốc kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU – International School, với I – Innovation, Interdisciplinarity, Internationalization, Intergration, S – Start-up, Self-Study, Sustainability, Self-worth) tiếp tục thực hiện sứ mệnh của một trường đại học và sứ mệnh do ĐHQGHN giao, kiên trì với những giá trị cốt lõi “Chất lượng cao, Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm và Hội nhập quốc tế”, là một đơn vị trưởng thành, phát triển với giá trị vượt không gian, vượt thời gian.