Trường Quốc tế có thêm chương trình được nhận chứng nhận kiểm định


Sau chương trình Kinh doanh quốc tế, chương trình Kế toán, Phân tích và Kiểm toán là chương trình đào tạo đại học thứ hai của Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được công nhận đạt tiêu chuẩn và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục với 47/50 tiêu chí (tương đương 94%) đạt theo bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để có thể triển khai công tác kiểm định chương trình Kế toán, Phân tích và Kiểm toán, Trường Quốc tế đã có quá trình tự đánh giá, thu thập minh chứng, cung cấp các hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo, rà soát, so xét với bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí. Tiếp đến là bước đánh giá đồng cấp rồi đến quá trình làm việc của Đoàn đánh giá ngoài. Sau khi Đoàn đánh giá ngoài hoàn thành công việc đánh giá tại Trường, Hội đồng kiểm định chất lượng của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG Tp Hồ Chí Minh, gồm nhiều chuyên gia, đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ tự đánh giá của nhà trường, nhìn lại quá trình tự đánh giá cũng như xem xét quá trình làm việc của Đoàn đánh giá ngoài, trước khi đưa ra khuyến nghị công nhận chất lượng của chương trình.

Trường Quốc tế đã có chương trình đào tạo đại học thứ hai được công nhận đạt tiêu chuẩn và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo, chương trình Kế toán, Phân tích và Kiểm toán có nhiều điểm nổi bật như: chương trình dạy học có kết cấu hợp lý, phù hợp với các quy định và có tham khảo các chương trình đào tạo quốc tế; nhà tuyển dụng đánh giá cao chất lượng đào tạo của chương trình; đội ngũ giảng viên trẻ, tốt nghiệp từ nhiều cơ sở đào tạo có uy tín và có thể giảng dạy bằng tiếng Anh. Đặc biệt, nhà trường có chính sách thu hút đội ngũ từ nước ngoài đến giảng dạy, tạo được môi trường để các giảng viên liên tục nâng cao năng lực, được cọ xát trong môi trường quốc tế; hệ thống theo dõi và đánh giá năng lực cũng đang được triển khai và tạo động lực cho cán bộ, giảng viên có thể làm việc và phấn đấu. Việc hỗ trợ người học thực hiện tốt, có hệ thống theo dõi, giám sát người học nhằm giúp cho người học có thể tốt nghiệp đúng hạn và có được việc làm.

Đoàn đánh giá ngoài thực hiện công việc đánh giá tại Trường vào tháng 6/2022.

Chương trình Kế toán, Phân tích và Kiểm toán có nhiều điểm nổi trội. Giảng viên tham gia giảng dạy tốt nghiệp từ nước ngoài, có trình độ chuyên môn tốt, giỏi ngoại ngữ. Phương pháp giảng dạy đặc biệt chú trọng kết hợp lý thuyết và thực tiễn, nhà trường thường xuyên mời chuyên gia doanh nghiệp đến giảng dạy và tổ chức cho sinh viên đi thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Kế toán, Kiểm toán. Sinh viên được trang bị các kỹ năng mềm quan trọng, cần thiết thông qua các câu lạc bộ học thuật và sở thích, workshop, các cuộc thi trong nước và quốc tế. Đặc biệt, các môn học của chương trình Kế toán, Phân tích và Kiểm toán có tích hợp với chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế CPA, Australia, nên sau khi tốt nghiệp, sinh viên chỉ cần hoàn thiện thêm một số môn học là có thể nhận chứng chỉ của tổ chức nghề nghiệp danh tiếng này. Đặc biệt, khi được phỏng vấn, các cựu sinh viên đánh giá cao về chất lượng, tính hiệu quả của chương trình, các nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao sinh viên tốt nghiệp về tiếng Anh, chuyên môn và khả năng thích ứng với công việc và môi trường thực tế.

Trong năm 2023, Trường Quốc tế tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực cần thiết để tiến tới đánh giá hai chương trình Kinh doanh quốc tế và Kế toán, Phân tích và Kiểm toán theo tiêu chuẩn Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA), tiệm cận chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế.