Trò chuyện cùng chuyên gia: “Khởi nghiệp: Kinh nghiệm, thách thức, xây dựng kênh phân phối và huy động vốn”


Ngày 22/11/2023, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức buổi chia sẻ của các chuyên gia doanh nghiệp với chủ đề “Khởi nghiệp: Kinh nghiệm, thách thức, xây dựng kênh phân phối và huy động vốn”.

Thời gian: 13h30 – 16h30, thứ Tư, ngày 22/11/2023

Địa điểm: Hội trường 102, HT2, Trường Quốc tế tại Hòa Lạc

Diễn giả:

+ Tổng Giám đốc Phùng Văn Vinh – Công ty Đầu tư và Thương Mại Vĩnh Phúc

+ Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Hùng – Công ty Dược phẩm Vạn Tam

+ Tổng Giám đốc Trần Bá Trung – Công ty Dược phẩm STP

+ Giám đốc Giang Văn Hùng – Sàn Bất Động sản Hùng Dũng