Triển lãm khoa học công nghệ và workshop “AI và an toàn thông tin”


Với mục đích tăng cường quảng bá, giới thiệu hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), cũng như hướng tới chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5, Trường tổ chức Triển lãm khoa học và công nghệ và workshop “AI và an toàn thông tin” nằm trong chuỗi hoạt động “Ngày hội việc làm và Khoa học công nghệ – Job fair 2023”, cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm:
– 13h30 – 17h30: Triển lãm Khoa học và công nghệ tại Sân HT1 và HT2 Hòa Lạc
– 15h30 – 17h00: Khoa học và công nghệ do diễn giả Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ tại Phòng 106 tòa HT1 Hòa Lạc

2. Đối tượng tham gia:
Toàn thể cán bộ, giảng viên, người học Trường Quốc tế và những người quan tâm.

3. Nội dung chi tiết:
3.1. Triển lãm Khoa học và công nghệ
– Trưng bày các mô hình nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu, nhà khoa học Trường Quốc tế;
– Triển lãm, giới thiệu về các học giả, nhà khoa học tiêu biểu, các nhóm nghiên cứu trực thuộc Trường;
– Trưng bày các poster giới thiệu về tiềm lực KH&CN của Trường Quốc tế giai đoạn 2020-2023.

3.2. Workshop “AI và an toàn thông tin”
– Giới thiệu về diễn giả:
Ngô Minh Hiếu – Chuyên viên giám sát tại Trung Tâm Giám sát an toàn Không gian mạng Quốc gia; Đồng sáng lập Chống Lừa Đảo (ChongLuaDao.vn)

– Một số nội dung chính trong Workshop:
+ Căn bản về an toàn thông tin trong thời đại số
+ Những thủ thuật của hacker hay tấn công người dùng.
+ Những vấn đề cần quan tâm về mối nguy hiểm họa từ AI và những lợi ích.