Trại nghiên cứu – Research Camp năm 2022


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội khởi động mô hình “Trại nghiên cứu – Research Camp” năm 2022 nhằm làm phong phú các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, hỗ trợ các nhà khoa học  nâng cao chất lượng và khả năng được chấp nhận xuất bản các công bố quốc tế của mình từ đó gia tăng số lượng công bố của Nhà trường.

Thời gian: chiều ngày 24/6/2022 đến hết ngày 25/6/2022.

Nội dung chương trình:
– Chia sẻ kinh nghiệm của GS. Nguyễn Đức Khương;
– Các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu hoàn thiện bài báo để chuẩn bị xuất bản.