Tọa đàm “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên Khoa Quốc tế”