Tọa đàm hợp tác phát triển năm 2022


Hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) là một trong những nét đặc sắc của Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) những năm qua, được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong mảng hoạt động Hợp tác phát triển của Nhà trường.

Nhằm mục tiêu giới thiệu chiến lược phát triển HTQT của Trường Quốc tế và tạo một diễn đàn mở để cán bộ, giảng viên, nhà quản lý đang công tác tại Trường có thể chia sẻ, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động HTQT trong giai đoạn tới, nhà trường tổ chức Tọa đàm hợp tác phát triển năm 2022, với chủ đề “Định hướng phát triển hợp tác quốc tế giai đoạn 2022-2025 của Trường Quốc tế”.

Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 09h00, thứ Năm, ngày 08/12/2022
Địa điểm: Phòng 206, Tòa nhà HT1, Hòa Lạc