Tọa đàm “Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023 – 2024”


Nhằm đảm bảo đề tài NCKH đang được triển khai một cách hiệu quả theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra; xác định được những khó khăn sinh viên đang gặp phải, từ đó đưa ra các giải pháp đề xuất hỗ trợ kịp thời; từ đó góp phần cải thiện chất lượng và hiệu suất của đề tài nghiên cứu, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên”. Cụ thể như sau
Thời gian: 18h00 – 20h00, thứ Sáu, ngày 26/01/2023
Địa điểm: Hội trường 512, Trường Quốc tế, số 01 Trịnh Văn Bô