Tổ chức nhập học sinh viên khóa QH-2022-Q


Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội  tổ chức nhập học sinh viên khóa QH-2022-Q, cụ thể như sau

Thời gian:

Thứ Năm ngày 22/9/2022, 7:30 – 12:00 
+ Kỹ sư tự động hóa và tin học
+  Ngôn ngữ Anh
+ Công nghệ tài chính và kinh doanh số
+ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistic
+ Công nghệ thông tin ứng dụng
+ Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch
+ Kế toán và Tài chính
+ Quản lý

Thứ Năm ngày 22/9/2022, 13:00 – 17:00 
+ Kinh doanh Quốc tế
+ Hệ thống thông tin quản lý
+ Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch
+ Kế toán và Tài chính
+ Quản lý

Thứ Sáu, ngày 23/9/2022, 7:30 – 12:00 
+  Phân tích dữ liệu kinh doanh
+ Song bằng Marketing
+ Song bằng Quản lý

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 23/9/2022,13:00 – 17:00 
+ Tin học và kỹ thuật máy tính
+ Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

Địa điểm: Tầng 1, 2 & 3, Nhà C và khuôn viên bãi gửi xe sân cột cờ, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.