Tích lũy trước tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên Trường Quốc tế


Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN.

Trường Quốc tế thông báo tích lũy trước tín chỉ của chương trình đào tạo thạc sĩ do ĐHQGHN cấp bằng đối với sinh viên của Trường Quốc tế, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

 – Là sinh viên đang theo học chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy tại Trường Quốc tế và đã học xong học kỳ 6.

– Có học lực tính theo điểm trung bình chung tích lũy xếp loại khá trở lên.

– Ngành đào tạo ở trình độ đại học là ngành đúng, ngành phù hợp của ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ mà sinh viên đăng ký học trước các học phần.

– Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian xử lý học vụ do vi phạm Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Sinh viên được phép đăng ký tích lũy tối đa 15 tín chỉ của chương trình đào tạo thạc sĩ.

2. Sinh viên được công nhận điểm đối với những tín chỉ đạt từ 5.5/10 trở lên. Các học phần được công nhận kết quả có thời hạn trong vòng 5 năm kể từ ngày có kết quả học phần đến thời điểm sinh viên được công nhận học viên bậc thạc sĩ.

3. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký tại ĐÂY 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TRƯỜNG QUỐC TẾ

Tầng 2, Nhà G7, Trường Quốc tế, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: tuyensinhthacsi@vnuis.edu.vn

HOTLINE:

0866540268 – 0866587468 – 0932323252 – 0984081166

https://www.is.vnu.edu.vn/truong-quoc-te-du-kien-thong…/