ThS. Vũ Thị Thanh


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: thanhvt@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Sư phạm tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội
 • Thạc sĩ: Ngôn ngữ Anh, ĐH Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Giáo dục học
  • Phương pháp giảng dạy  Tiếng Anh
  • Ngôn ngữ học ứng dụng
  • Tiếng Anh phổ thông

Các môn giảng dạy

  • Tiếng Anh dự bị
  • Tiếng Anh học thuật 1, 2
  • Đất nước học

Các công bố

 • Vu Thi Thanh, Dao Thuy Duyen (2021). A study on interaction patterns in language learning online classes – Adaptation and efficiency. Advances in Social Science and Humanities Research, (2/2021), volume 533.
 • Bùi Thị Nguyên, Vũ Thị Thanh, Lê Việt Hoàng. Đánh giá toàn diện giáo trình New English File cấp độ tiền trung cấp tại Trường Đại học Hoa Lư. Tạp chí Giáo dục Xã hội, (27/04/2021), 422-426.
 • Vũ Thị Thanh, Bùi Thị Nguyên (2022). Phân tích động lực học tiếng Anh của sinh viên thông qua các nghiên cứu trong nước và ngoài nước. Tạp chí Giáo dục Xã hội, (10/02/2022), 100-104.

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Nguyễn Việt Hùng (Chủ biên), Vũ Thị Thanh, Bùi Thị Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Sáu; Bài tập luyện thi THPT môn tiếng Anh; NXB ĐHQGHN; 2021.
 • Nguyễn Việt Hùng (Chủ biên), Vũ Thị Thanh, Bùi Thị Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Sáu; Các chuyên đề luyện thi THPT môn tiếng Anh; NXB ĐHQGHN; 2021.

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm