ThS. Trương Hồng Quyên


  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ (2021)
  • Email: quyentth@isvnu.vn / quyenttt@vnu.edu.vn
  • Điện thoại: 024 3557 5992 (máy lẻ 20)
  • Địa chỉ: P. 304, Nhà C, Trường Quốc tế, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Phụ trách công tác truyền thông Thư viện và phát triển văn hóa đọc.
  • Phụ trách công tác truyền thông Khoa học và Công nghệ.
  • Theo dõi, thống kê và cập nhật, báo cáo số liệu bài báo quốc tế ISI/SCOPUS hàng tháng.
  • Tham gia tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học công nghệ.
  • Thư ký Tổ đề án mở mới ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính trình độ Tiến sĩ

 

Tìm kiếm