ThS. Trần Thị Thủy Anh


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: ThS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: anhttt@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân:
 • Thạc sĩ : Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, trường ĐH RMIT, Úc (2017)

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu:

+ Logistics

+ Factors influencing on accounting information system

+ Accounting standards in Viet Nam and IFRS

 • Các môn học giảng dạy

+ Nguyên lí kế toán,

+ Kế toán quản trị,

+ Kế toán hoạt động

Các công bố

 • Factors Influencing Municipal Solid Waste Sorting Behavioral Intention: A Study Among Pupils In Hanoi Urban Areas, 2021 (co- author)
 • Factors influencing on Vietnam’s Financial Inclusion ,2019
 • Measurement of Financial Inclusion, 2019 (co-author)

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm