ThS. Trần Thị Lan Hương


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: huongttl@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ: Ngôn Ngữ Anh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Ngôn ngữ ứng dụng
  • Phương pháp giảng dạy

Các môn giảng dạy

  • Tiếng Anh dự bị 
  • Tiếng Anh học thuật
  • Tiếng Anh chuyên ngành 

Các công bố

 • Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên Khoa Quốc tế đối với chương trình Ngoại ngữ bổ sung tại Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (2017), Tạp chí Quản lí Giáo dục 
 • Hiệu quả của hoạt động học nhóm đối với kĩ năng viết của sinh viên Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (2018) – Tạp chí Khoa học Công nghệ Thái Nguyên
 • Cải thiện khả năng đọc Tiếng Anh bằng phương pháp dạy Ngữ âm Phonics (2019) – Tạp chí Quản lí Giáo dục
 • Cải thiện kĩ năng nghe nói của sinh viên trình độ sơ cấp bằng phương pháp Shadowing (2020) – Tạp chí Quản lí Giáo dục

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm