ThS. Phan Bảo Trung


  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học  hàm, học vị: ThS
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
  • Email: trungpb@vnuis.edu.vn
  • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

  • Cử nhân: Tài chính ngân hàng
  • Thạc sĩ : Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Kinh tế, tài chính

Các môn giảng dạy

+ Tiền tệ tín dụng ngân hàng
+ Thực hành kế toán trên máy tính
+ Nguyên lí kế toán

Các công bố

https://scholar.google.com/citations?user=QFq8kKkAAAAJ&hl=en&oi=ao

Tìm kiếm