ThS. Phạm Thanh Huyền


  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học  hàm, học vị: ThS
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn
  • Email: phamthanhhuyen@vnu.edu.vn
  • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

  • Cử nhân Thương mại, chuyên ngành Khởi nghiệp, Đại học RMIT, Úc
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Marketing ứng dụng trong doanh nghiệp, chiến lược Marketing, hành vi người tiêu dùng

Các môn học giảng dạy

  • Nguyên lý Marketing, Marketing Dịch vụ, Marketing Quốc tế

Đề tài, dự án

  • Truyền miệng điện tử eWOM ảnh hưởng đến ý định mua sắm: Phân tích bằng phương pháp Trắc lượng thư mục

Tìm kiếm