TS. Nguyễn Văn Tánh


  • Chức vụ: Trưởng bộ phận CSVC&CNTT
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Email: tanhnv@vnu.edu.vn
  • Điện thoại: 0243. 5577899 (số máy lẻ 19)
  • Địa chỉ: Trường Quốc tế, nhà G7-G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Lĩnh vực phụ trách

  • Phụ trách các công việc liên quan tới lĩnh vực công nghệ thông tin
  • Tham gia triển khai phần mềm quản trị đại học

Tìm kiếm