ThS. Nguyễn Thùy Trang


  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học  hàm, học vị: ThS
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
  • Email: nguyentt@vnu.edu.vn
  • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị tài chính, Đại học Hà Nội
  • Thạc sĩ Chính sách công, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore

Lĩnh vực nghiên cứu

Tài chính xanh, Kinh tế phát triển

Đề tài, dự án

  •  Sustainable Banking Assessment 2020, WWF Singapore. Vị trí: Trợ lý nghiên cứu

Tìm kiếm