ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: ntthuyen@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Sư phạm Tiếng Anh
 • Thạc sĩ: Lí luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Giáo dục học
  • Phương pháp giảng dạy  tiếng Anh

Các môn giảng dạy

  • Tiếng Anh dự bị
  • Tiếng Anh học thuật 1
  • Tiếng Anh học thuật 2
  • Kĩ năng viết luận tiếng Anh
  • Viết và nghiên cứu
  • Viết luận tiếng Anh 1, 2

Các công bố

 • Nguyễn Thị Thu Huyền (2021), “Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ – kinh nghiệm thế giới và một số khuyến nghị”, Tạp chí Giáo dục, số 504
 • Nguyễn Thị Thu Huyền (2021), “Một số biện pháp nhằm giáo dục giá  trị văn hóa cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Khoa học Giáo Dục Việt Nam, số 44
 • Nguyen Thi Thu Huyen & Tran Huy Hoang (2021), “Current Situation of Educating Students Majoring in English Language Teacher Education in Hanoi, Viet Nam about Traditional Cultural Values”, Journal of Advances in Education and Philosophy, 5(6): 153-159
 • Nguyễn Thị Thu Huyền (2019), “Một số giá trị văn hóa truyền thống cần được giáo dục cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Khoa học Giáo Dục Việt Nam, số 24
 • Nguyễn Thị Thu Huyền, Dương Thị Thiên Hà, Lê Hoài Thu (2019), “Nghiên cứu thái độ khác biệt của sinh viên năm thứ nhất thuộc ba ngành học IB, KEUKA, HELP, Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đối với đạo văn”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 187 (2)
 • Nguyễn Thị Thu Huyền (2018) “Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy học ngoại ngữ ở Khoa Quốc Tế-Đại học Quốc Gia Hà Nội”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 88 (149)
 • Nguyễn Thị Thu Huyền (2017) “Bước phát triển của giáo dục học Việt Nam từ giáo trình của GS. Hà Thế Ngữ, GS. Đặng Vũ Hoạt đến các giáo trình Giáo Dục Học hiện nay”,  Tạp chí giáo dục và xã hội
 • Nguyễn Thị Thu Huyền (2017), “Giới thiệu một số phương pháp nhằm cải thiện kĩ năng nghe hiểu cho sinh viên dự bị đại học, khoa Quốc tế, ĐHQG Hà Nội”, Tạp chí giáo dục và xã hội
 • Nguyễn Thị Thu Huyền, Dương Thị Thiên Hà, Lê Hoài Thu (2016), “Thái độ của sinh viên năm thứ nhất Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội đối với đạo văn”, Tạp chí giáo dục
 • Nguyễn Thị Thu Huyền (2015) , “Thực trạng và biện pháp cho việc ghi chép bài giảng tiếng anh của sinh viên khoa Quốc tế – ĐHQGHN”, Tạp chí Giáo dục
 • Nguyễn Thị Thu Huyền (2014), “Chiến lược ghi chép bài giảng của sinh viên cấp độ 3 khoa Quốc tế-  ĐHQGHN khi nghe cuốn “Lecture ready 3”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế tại Malaysia

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 • Thái độ của sinh viên năm thứ nhất khoa Quốc tế  – ĐHQGHN đối với đạo văn, Nguyễn Thị Thu Huyền (chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở), 2014-2015
 • Xây dựng chương trình tiếng Anh chuyên ngành bậc 3 và bậc 4 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Huyền (thành viên đề tài cấp bộ), 2017-2019

Tìm kiếm