ThS. Nguyễn Thị Minh Huyền


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: ThS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: huyenntm@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Tài chính Kế toán, ĐH Cardiff, Anh Quốc (2010-2013)
 • Thạc sĩ: Thạc sĩ chuyên ngành Giáo Dục và Phát Triển Quốc Tế, ĐH New Castle, Anh Quốc (2014)

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Văn hoá doanh nghiệp, Kĩ năng mềm phát triển bản thân, Giao tiếp kinh doanh
 • Hướng nghiên cứu:

+ Quản trị liên văn hoá;

+ Năng lực giao tiếp của nhà quản lí doanh nghiệp;

 + Phát triển kĩ năng mềm cho nhân viên các doanh nghiệp vừa và nhỏ

+ Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên sau tốt nghiệp 

+ Phát triển kĩ năng học tập cho sinh viên

+ Tham vấn tâm lí cho sinh viên

 • Các môn học giảng dạy

+ Giao tiếp trong kinh doanh,

+ Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa,

+ Văn hóa kinh doanh,

+ Đạo đức kinh doanh,

+ Nhập môn giao tiếp

+ Quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các công bố

 •  Nguyễn Thị Minh Huyền, (2019). Xu hướng quản trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực tại các doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí Công Thương tháng 6/2019
 • Nguyễn Thị Minh Huyền, (2018). Các xu hướng đãi ngộ nhân sự tiêu biểu trên thế giới và những thay đổi chính sách cần thiết của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, Tạp chí Công Thương tháng 8/2018
 • Nguyễn Thị Minh Huyền, (2020). Giải pháp đào tạo nâng cao năng lực nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế. Các kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Tạp chí Công Thương, số 12 tháng 5/2020
 • Nguyễn Thị Minh Huyền, (2020). Các kỹ năng cần thiết cho các nhà quản lí doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu và Ứng dụng khoa học công nghệ. Tạp chí Công Thương, số 13 tháng 6/2020
 • Nguyễn Thị Minh Huyền, (2021).Phong cách lãnh đạo của nhà quản trị doanh nghiệp trong nền công nghiệp 4.0. Các kết quả nghiên cứu và Ứng dụng khoa học công nghệ. Tạp chí Công Thương, số 8 tháng 4/2021
 • Nguyễn Thị Minh Huyền, (2021). Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại công nghiệp 4.0. Các kết quả nghiên cứu và Ứng dụng khoa học công nghệ. Tạp chí Công Thương, số 11 tháng 5/2021

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm