ThS. Nguyễn Thị Hương Ly


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: ThS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Ba Lan
 • Email: lynth@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Kinh tế đối ngoại, Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP HCM)
 • Ngôn ngữ Ba Lan, Đại học Lazarski
 • Thạc sĩ : Marketing, Đại học Kent – Anh Quốc
 • Chứng nhận: 
  • Cơ sở đào tạo: IE Business School IE Business School: Chứng nhận: Storytelling in Branding and Content Marketing
   • Cơ sở đào tạo: University of California

   Chứng nhận: Advanced Content and Social Tactics to Optimize SEO

   • Cơ sở đào tạo: Bond University

   Chứng nhận: Pitching Research Matters

   • Cơ sở đào tạo: BUILD-IT

   Chứng nhận: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng mềm Build-IT

   • Cơ sở đào tạo: USAID, BUILD-IT, Arizona State University

   Chứng nhận: Certificate of achievement for Flipped Classroom Workshop

   • Cơ sở đào tạo: PRME chapter ASEAN+

   Chứng nhận:  + i5 Grant Competition for Innovative Pedagogy

   • Cơ sở đào tạo: USAID, Bộ kế hoạch đầu tư và cục phát triển doanh nghiệp

   Chứng nhận: Training & coaching program: Market Expansion

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu:

+ Marketing,

+ Truyền miệng điện tử,

+ Hành vi tiêu dùng,

 • Các môn học giảng dạy

+ Marketing căn bản

+ Marketing quốc tế

+ Quan hệ công chúng

+ Hành vi ngừoi tiêu dùng

Các công bố

 • Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học 
 1. Nguyen Thi Huong Ly, Phuong Viet Le Hoang. (2020). THE EFFECTS OF PERCEIVED USEFULNESS, POSITIVE ONLINE CUSTOMER REVIEW, BRAND IMAGE, PRICE ON PURCHASE INTENTION: THE CASE OF ONLINE HOTEL BOOKING. International Journal of Management (IJM) (ISSN: 0976-6502,0976-6510)  (SCOPUS), Volume 11, Issue 6,, pp. 1012-1018.  DOI: 10.34218/IJM.11.6.2020.089
 2. NGUYEN TAN LOI, LE HOANG VIET PHUONG, NGUYEN THI HUONG LY. (2021). THE RELATIONSHIP BETWEEN FIRM – GENERATED CONTENT, EMPATHY, USER – GENERATED CONTENT AND BRAND EQUITY. Tạp chí Khoa học và Công nghệ,Số 50, 2021 (ISSN: 25252267)  , , 78.  
 • Các báo cáo đăng trên các kỷ yếu hội nghị khoa học
 1. LE CONG DOAN, NGUYEN THI HUONG LY, MAI THANH HUNG, NGUYEN THI THO. (2022). THE IMPACT OF CULTURAL DISTANCE ON THE WORK PERFORMANCE OF VIETNAMESE EMPLOYEES IN FOREIGN ENTERPRISES. Hội nghị Khoa học trẻ lần 4 năm 2022 (YSC2022) – IUH, 2022 (ISBN: 978-604-920-154-7) ,  pp. 256-272. 
 2. NGUYEN THI HUONG LY, LE CONG DOAN, NGUYEN QUYNH MAI, LUNG THI KIEU OANH (2022). ANALYZING FACTORS AFFECTING THE ONLINE SHOPPING INTENTION DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN HO CHI MINH CITY. The 2nd International Conference on Advanced Technology & Sustainable Development (ICATSD 2022), pp. 183-192.
 3. LE CONG DOAN, NGUYEN THI HUONG LY, NGUYEN PHUC HUNG (2022). THE IMPACT OF BEAUTY V-LOGGERS ON DECISION TO BUY COSMETICS OF VIETNAMESE CUSTOMERS. The 2nd International Conference on Advanced Technology & Sustainable Development (ICATSD 2022), pp. 193-204.

Tìm kiếm