Ths. Nguyễn Thị Dung


 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Học vị/học vị: Thạc sĩ (2016)
 • Email: ntdung@isvnu.vn
 • Điện thoại: 024 3557 5992 (máy lẻ 29)
 • Địa chỉ: P. 304, Nhà C, Trường Quốc tế, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Xây dựng chính sách, nội quy, hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ cho các mảng hoạt động của thư viện;
 • Phụ trách số hóa học liệu của các chương trình đào tạo đại học đưa lên phần mềm mượn/đọc tài liệu Bookworm;
 • Bổ sung, cập nhật giáo trình, sách tham khảo cho các chương trình đào tạo và các loại tài liệu khác;
 • Biên mục tài liệu được bổ sung theo các nguồn vào hệ thống đế phục vụ bạn đọc mượn trả;
 • Phụ trách quản trị phần mềm thư viện;
 • Tham gia tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc.

 

Tìm kiếm