ThS. Nguyễn Khánh Linh


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: linhnk@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Tài chính & Kinh tế, Trường Đại học Illinois Wesleyan (Mỹ)
 • Thạc sĩ: Kinh tế Tài chính, Trường Đại học Exeter (Anh)

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Chính sách kinh tế, tài chính
  • Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, tài chính

Các môn giảng dạy

  • Tiếng Anh dự bị
  • Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, tài chính

Các công bố

 • Nguyen Khanh Huy, Nguyen Khanh Linh. Labor productivity in hotel service: An empirical evidence from Vietnam. VNU journal of Economics and Business, 2021, 1(4), pp.12-23.
 • Huy Khanh Nguyen, Linh Khanh Nguyen. Service quality of Vietnam commercial banks from customer satisfaction: Evidence from VietcomBank. International Journal of Management Studies and Social Science Research, 2021, 3(6), pp.193-205.

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm