ThS. Nguyễn Huy Anh


  • Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
  • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
  • Email: huyanh.et@gmail.com
  • Địa chỉ: Số 8, 75/281, Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bằng cấp

  • Kỹ sư: Thông tin truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Thạc sĩ: Khoa học máy tính, Feng Chia University – Taiwan

Lĩnh vực nghiên cứu

Các môn giảng dạy

    • Introduction Informatics 2

Tìm kiếm