ThS. Nguyễn Hoàng Lan


  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học  hàm, học vị: ThS
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
  • Email: lannh@vnuis.edu.vn
  • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương
  • Thạc sĩ Kế toán & Tài chính, Đại học Lincoln, Vương quốc Anh

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Tài chính doanh nghiệp

Các môn giảng dạy

  • Tài chính căn bản, Thuế, Phân tích hoạt động kinh doanh

Các công bố

1. Nguyen, H. L. (2016). Handling the bad debts in some countries and lessons for Vietnam. Journal of Auditing Studies, 103, pp. 60-65. ISSN 1859-1671
2. Nguyen, H.L.; Hoang, T.K.L (2021). Innovation of Higher Education Institutions in the VUCA World: Evidence from Vietnam. FIHE
2021 Proceedings, Foreign Trade University
3. Nguyen, H. L. (2022). The impact of capital structure on firm performance: Evidence from Vietnam. The Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM) 2022, Foreign Trade University, November 2022.
4. Nguyen, T.T.L; Nguyen, T.T.D; Nguyen, H.L. (2022). The impact of government spending and government quality on energy poverty – a global evidence. The 3rd International Conference on Human-centered Artificial Intelligence (Computing4Human -2022), Vietnam National University, International School, December 2022

Tìm kiếm