ThS. Mai Thị Minh Hường


 • Chức vụ: Giáo vụ khoa
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: huongmtm@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Luật, Đại học Luật Hà Nội
 • Thạc sĩ: Luật, Đại học Luật Hà Nội

Vị trí công tác

 • Phục vụ đào tạo:
  • Sắp xếp TKB, làm các thủ tục kí HĐ, thanh lý HĐ giảng dạy
  • Lập danh sách coi chấm thi, và tổng hợp giờ ra đề, coi chấm thi của GV.
  • Hỗ trợ BCN Khoa theo dõi kỷ luật lao động của GV và tình hình học tập của SV.
  • Hỗ trợ BCN Khoa kiểm tra các lớp TADB: Xây dựng phiếu ghi chép kiểm tra đột xuất, ghi chép lại tình hình các lớp khi kiểm tra, báo cáo lại BCN Khoa.
 • Trợ lý hành chính:
  • Soạn thảo các văn bản hành chính liên quan tới công tác quản lý của Khoa.
  • Ghi biên bản họp, và chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp của Khoa.
  • Làm các báo cáo hành chính liên quan do BCN khoa giao.
  • Trực văn phòng, tiếp sinh viên và khách liên hệ công tác (khách liên hệ công tác với BCN khoa).
  • Lên lịch công tác hàng tuần của Khoa. Nhắc các lịch làm việc cho BCN Khoa.
  • Lưu trữ bảo quản công văn đi và đến, biên bản họp, quyết định tạm dừng học, thôi học, học lại, khen thưởng, kỷ luật và các loại văn bản giấy tờ khác….
  • Theo dõi việc sử dụng tài sản tại đơn vị (ghi và lưu sổ tài sản của Khoa).
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Khoa.

Những nhiệm vụ đoàn thể kiêm nhiệm khác

 

Những sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng

 

Những dự án tham gia điều phối

 

Tìm kiếm