ThS. Lê Thị Thu Huyền
Chuyên viên


  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
  • Email: huyenltt@vnuis.edu.vn
  • SĐT: 0989 106 633
  • Địa chỉ: Nhà E5, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nhiệm vụ chính: Phụ trách tuyển sinh các chương trình Kế toán, Phân tích và Kiểm toán, Phân tích dữ liệu kinh doanh, Công nghệ tài chính và Kinh doanh số, Kế toán và Tài chính