ThS. Lê Hoài Thu


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: thulh@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ: Lí luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Đại học Victoria, Úc

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Giáo dục học
  • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Các môn giảng dạy

  • Tiếng Anh dự bị
  • Tiếng Anh học thuật 1, 2
  • Kĩ năng viết luận tiếng Anh
  • Ngôn ngữ Anh chuyên sâu Kinh doanh và Công nghệ thông tin

Các công bố

 • Khúc Năng Toàn, Lê Hoài Thu. Bài báo “Hiệu quả thử nghiệm đào tạo kỹ năng quản lí lớp học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội”. Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội. Số 60, Tháng 12 năm 2015
 • Nguyễn Thị Thu Huyền, Lê Hoài Thu, Dương Thị Thiên Hà. Bài báo “Thái độ của sinh viên năm thứ nhất Khoa Quốc Tế -Đại học Quốc gia Hà Nội đối với đạo văn trên mạng” -Tạp chí giáo dục. Số 385, Kỳ 1, Tháng 4 năm 2016
 • Lê Hoài Thu, Dương Thị Thiên Hà, Nguyễn Thị Thu Huyền. Nghiên cứu thái độ khác biệt của sinh viên năm thứ nhất thuộc ba ngành học IB, KEUKA, HELP, Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đối với đạo văn. Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số 187, Kỳ 2, Tháng 2 năm 2019
 • Lê Hoài Thu. Áp dụng các trò chơi ngôn ngữ tiếng Anh đối với sinh viên trình độ sơ cấp chương trình Ngoại ngữ bổ sung tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 195, Kỳ 2 tháng 6 năm 2019
 • Lê Hoài Thu. Nghiên cứu thực trạng khai thác từ điển trực tuyến trong môn tiếng Anh học thuật của sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7, năm 2020
 • Lê Hoài Thu. Đánh giá hiệu quả kĩ năng làm việc nhóm với sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số đặc biệt tháng 9, năm 2020
 • Lê Hoài Thu. Đánh giá về thói quen học tập của sinh viên năm thứ hai Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 227, Kỳ 2, Tháng 10/2020
 • Lê Hoài Thu. Thực tế triển khai các hình thức đánh giá tổng kết các môn học trực tuyến tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 246, kì 1, tháng 8, năm 2021
 • Lê Hoài Thu. So sánh thuyết trình trực tuyến và thuyết trình trên lớp qua đánh giá của sinh viên Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.  Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 249, kỳ 2, tháng 9, năm 2021
 • Lê Hoài Thu.  Nghiên cứu về sự hài lòng của giảng viên với việc giảng dạy trực tuyến chương trình tiếng Anh dự bị tại Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số đặc biệt tháng 10, năm 2021
 • Lê Hoài Thu. Khó khăn với việc học tập trực tuyến của sinh viên quốc tế tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời kì dịch bệnh Covid-19. Báo cáo hội thảo Quốc tế VietTESOL. Tháng 10 năm 2020.

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 • Thái độ của sinh viên năm thứ nhất khoa Quốc Tế -ĐHQGHN đối với đạo văn. (thành viên đề tài cấp cơ sở) , 2014-2015

Tìm kiếm