ThS. Lại Thanh Vân


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: vanlt@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN
 • Thạc sĩ: Giảng dạy Tiếng Anh cho người phi bản ngữ, Đại học Victoria, Úc

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Ngôn ngữ ứng dụng
  • Phương pháp giảng dạy

Các môn giảng dạy

  • Tiếng Anh dự bị
  • Tiếng Anh học thuật
  • Tiếng Anh chuyên ngành
  • Ngôn Ngữ Anh

Các công bố

 • Lại Thanh Vân (2021), Dictation in teaching foreign language, số tháng 8-2021, Tạp chí Thiết bị Giáo, ISSN 1859 – 0810
 • Lại Thanh Vân (2021), A comparison of teachers’ perceptions on using formative assessment on Microsoft Teams at two universities in Thailand and Vietnam, OPENTESOL Conference Proceedings, ISBN: 978-604-922-980-0

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm