ThS. Hoàng Thu Hằng


 

  • Họ tên: Hoàng Thu Hằng
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
  • Email: hanght@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0967.848.891

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Quản lý chuyên cần sinh viên CTĐT do ĐHQGHN cấp bằng và các chương trình LKQT
  • Tiếp nhận (trực tiếp, email, điện thoại hotline) và xử lý các vấn đề sinh viên gặp phải trong học tập, sinh hoạt ở Trường
  • Theo dõi biến động, báo cáo số liệu người học
  • Huy động SV tham gia các hoạt động của Trường