ThS. Dương Thị Minh Tâm


  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ (2007)
  • Email: tamdtm@vnu.edu.vn
  • Điện thoại: 024 3557 5992 (máy lẻ 31)
  • Địa chỉ: P. 304, Nhà C, Trường Quốc tế, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Quản lí hoạt động hợp tác trong nước.
  • Quản lí hoạt động hợp tác với Trường Đại học Nantes (Cộng hòa Pháp).
  • Quản lí hoạt động xuất nhập cảnh, tạm trú, giấy phép lao động của người nước ngoài học tập và làm việc tại Trường.

 

Tìm kiếm