ThS. Đỗ Thị Hồng Liên


 • Chức vụ: Phó trưởng khoa
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: liendth@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Sư phạm tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
 • Thạc sĩ: Giáo dục học – Đại học KULeuven – Vương quốc Bỉ

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Giảng dạy tiếng Anh
  • Giáo dục học
  • Quản lí giáo dục

Các môn giảng dạy

  • Các kĩ năng tiếng Anh
  • Tiếng Anh học thuật

Các công bố

 • Đỗ Thị Hồng Liên, (2021). Teaching digital citizenship as a part of educating global citizens: Implications for curriculum development. Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp, số tháng 9/2021, tập 13(9A). Tạp chí Quản lí giáo dục, ISSN 1859-2910
 • Đỗ Thị Hồng Liên, (2021). Teachers’ participation in curriculum development: a case study from an English preparatory program at a tertiary institution. Tạp chí Giáo dục, 4(2), 25–30https://doi.org/10.52296/vje.2020.16
 • Đỗ Thị Hồng Liên, Dương Thị Thu Huyền (2020). Niềm tin của giáo viên và thực tế áp dụng các hình thức đánh giá quá trình trong giảng dạy kĩ năng Viết tiếng Anh: Một nghiên cứu tình huống tại Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Quản lí giáo dục, số tháng 7/2020, ISSN 1859-2910
 • Đỗ Thị Hồng Liên, Dương Thị Thiên Hà (2020). Về vấn đề phát triển năng lực giảng dạy tiếng Anh ở giảng viên đại học: Một nghiên cứu tình huống. Tạp chí Quản lí giáo dục, số tháng 8/2020, ISSN 1859-2910
 • Đỗ Thị Hồng Liên (2019). Áp dụng tự đánh giá trong giảng dạy đại học: Một đề xuất từ thực tiễn. Tạp chí Quản lí giáo dục, số tháng 3/2019 tập 9, số 5, trang 83-88, ISSN 1859-2910
 • Đỗ Thị Hồng Liên (2017). Sense-making process in school innovation: A case study at Vietnam National University, Hanoi – International School. Tạp chí Khoa học ĐHQG HN, số 2, trang 203-212
 • Đỗ Thị Hồng Liên, Phạm Thị Tuyết Mai, Trần Thị Lan Hương (2017). Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chương trình ngoại ngữ bổ sung tại Khoa Quốc tế -ĐHQGHN. Tạp chí Quản lí giáo dục, tập 9, số 5, trang 83-88, ISSN 1859-2910
 • Đỗ Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Nhân Hoà, Nguyễn Thị Lan Anh (2016). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành học của sinh viên Khoa Quốc tế. Tạp chí Khoa học giáo dục, số 128, 2016
 • Đỗ Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Nhân Hoà, Nguyễn Thị Lan Anh (2015). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của sinh viên Khoa Quốc tế. 

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường và chọn ngành của sinh viên Khoa Quốc tế, Đỗ Thị Hồng Liên (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nhân Hoà, Nguyễn Thị Lan Anh, 2014 – 2015
 • Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên Khoa Quốc tế đối với chương trình Ngoại ngữ bổ sung, Đỗ Thị Hồng Liên (Chủ nhiệm), Phạm Thị Tuyết Mai, Trần Thị Lan Hương, 2015-2016

Tìm kiếm