ThS. Đỗ Thanh Vân


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: vandt@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Sư phạm Tiếng Anh
 • Thạc sĩ: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Ngôn ngữ ứng dụng
  • Phương pháp giảng dạy

Các môn giảng dạy

  • Các kĩ năng tiếng Anh
  • Tiếng Anh học thuật

Các công bố

 • Đỗ Thanh Vân, Dương Thị Thu Huyền, “Xây dựng Chương trình Ngoại khóa nhằm cải thiện căng lực sử dụng ngoại ngữ cho sinh viên Hệ dự bị tiếng tại Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội”, Tạp chí quản lí Giáo dục số tháng 4/2016
 • Đỗ Thanh Vân, “Phát triển tài liệu đọc bổ trợ nhằm nâng cao kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 10”, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 5/2020
 • Đỗ Thanh Vân, “Sử dụng sơ đồ ngữ nghĩa nhằm nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên trình độ sơ trung cấp: Nghiên cứu trường hợp tài Khoa Quốc tế – ĐHQGHN”, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2021

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 • Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng Chương trình Ngoại khóa nhằm Cải thiện Năng lực Sử dụng Ngôn ngữ cho Sinh viên Hệ dự bị tiếng tại Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đỗ Thanh Vân, Dương Thị Thu Huyền (2015)

Tìm kiếm