TS. Bùi Vũ Lương


  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học  hàm, học vị: TS
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
  • Email: luongbv@vnu.edu.vn
  • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

  • Cử nhân: Tiếng Anh; Quản trị du lịch và Khách sạn; Luật
  • Thạc sĩ : MDE. Kinh tế Phát triển
  • Tiến sĩ: NCS. Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Kinh tế Du lịch, Du lịch bền vững

Các môn học giảng dạy

+ Quản trị Khách sạn
+ Dịch vụ Khách sạn
+ Các vấn đề thực tại trong ngành khách sạn và du lịch
+ Kinh doanh quốc tế
+ Văn hóa Doanh nghiệp
+ Sức khỏe tinh thần
+ Đạo đức trong kinh doanh

SÁCH, GIÁO TRÌNH, SÁCH CHUYÊN KHẢO

  • Bùi Vũ Lương (Đồng chủ biên) & các cộng sự (2023), Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch, NXB Thông tin và Truyền thông. ISBN 978-604-80-1953-2

Tìm kiếm