ThS. Bạch Hồng Yến


 

  • Họ tên: Bạch Hồng Yến
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
  • Email: yenbh@isvnu.vn
  • Điện thoại: 033.222.9599 / 0243.557.5992 (18)

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Quản lý chung toàn bộ các mảng thuộc chương trình tiếng Anh dự bị cho sinh viên nhập học năm đầu tiên chưa đạt điều kiện tiếng Anh theo ngành học
  • Quản lý giảng viên chương trình Tiếng Anh dự bị (bao gồm Giảng viên cơ hữu, Giảng viên thỉnh giảng và Giảng viên nước ngoài
  • Phụ trách công tác hỗ trợ sinh viên chưa đạt điều kiện tiếng Anh sau năm học đầu tiên tại Trường. Phối hợp cùng các đơn vị tổ chức thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh
  • Thành viên tiểu ban Thư kí hội đồng Tuyển sinh của Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.
  •  Thành viên Tổ công tác thu hút và chăm sóc sinh viên quốc tế