Thông báo số 1 về việc gia hạn thời gian nộp bài toàn văn tham dự Hội thảo quốc tế C4H


Trường Quốc tế, ĐHQGHN đăng cai tổ chức “Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm (Computing4Human)” dự kiến diễn ra vào ngày 16,17 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội, Việt Nam.

Mục tiêu của Hội thảo là tạo diễn đàn cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý kỹ thuật AI thảo luận các phương pháp luận trí tuệ nhân tạo cho các ứng dụng thân thiện với người dùng (lấy con người làm trung tâm) và các vấn đề mới do sự ra đời của các kỹ thuật AI.

Các chủ đề chính của Hội thảo:

  • Điện toán trong khoa học xã hội và nhân văn (Computational Humanities and Social Sciences)
  • Cơ sở hạ tầng thông minh (Smart Infrastructure)
  • Y tế thông minh (Smart Healthcare)
  • Viễn thông xanh và bảo mật trong Internet vạn vật (Secure and Green IoT Communications)
  • Hệ thống khuyến nghị và truy vấn (Explainable Recommendation and Retrieval)
  • Trí tuệ kinh doanh (Business Intelligence)
  • Logistics điện tử (E-Logistics)
  • Chuyển đổi số trong kinh doanh (Digital Transformation in Business

Thời gian vừa qua, BTC Hội thảo đã nhận được rất nhiều bài báo cáo khoa học của các nhà khoa học. BTC xin gửi lời cảm ơn đến những tác giả đã quan tâm gửi bài cho Hội thảo.

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học có thể công bố những kết quả nghiên cứu của mình tại Hội thảo. Ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian nộp bài toàn văn đến hết ngày 31/8/2022.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.