Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2022


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2022 như sau:

Hướng nghiên cứu

– Khoa học xã hội và nhân văn;

– Khoa học tự nhiên;

– Định hướng ứng dụng, phát triển công nghệ.

Thời gian thực hiện đề tài:không quá 36 (ba mươi sáu) tháng

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến 17h00 ngày 19/9/2022 

Các thầy, cô quan tâm xem thông tin chi tiết tại ĐÂY