Thẩm định điều chỉnh các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ do ĐHQGHN cấp bằng


Ngày 11/07/2023, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN tổ chức Hội đồng thẩm định điều chỉnh các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ do ĐHQGHN cấp bằng, gồm: thạc sĩ Quản trị tài chính (MFM), thạc sĩ Kinh doanh quốc tế (MIB), và thạc sĩ Tin học và Kĩ thuật máy tính (MICE). 

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính và Kinh doanh quốc tế.
Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính và Kinh doanh quốc tế là PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN. GS.TSKH Hồ Tú Bảo là Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tin học và Kĩ thuật máy tính. Tham dự chương trình có TS. Nguyễn Quang Thuận – Phó Hiệu trưởng nhà trường; PGS. TS. Nguyễn Văn Định – Phó Hiệu trưởng nhà trường; ThS. Phan Thị Thu Phương – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Sau đại học; PGS.TS Lưu Thị Minh Ngọc – Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý; TS. Chu Đình Tới – Trưởng Khoa các Khoa học ứng dụng. Bên cạnh đó, tham dự chương trình còn có các giảng viên, chuyên gia của Ban Đào tạo ĐHQGHN, các trường đại học ngoài ĐHQGHN và Trường Quốc tế, đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan.
Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tin học và Kĩ thuật máy tính.
Tại Hội đồng, Tổ công tác điều chỉnh các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ MFM, MIB và MICE đã trình bày trước Hội đồng thẩm định thông tin chung của chương trình, căn cứ chỉnh sửa chương trình, mục tiêu, chuẩn đầu ra, giải trình các điều chỉnh và một số nội dung khác. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, các Hội đồng thẩm định đã đánh giá khách quan, khoa học những thành công, ưu thế trong việc xây dựng các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của nhà trường và đội ngũ giảng viên, chuyên gia, học giả tham gia giảng dạy các chương trình. Đồng thời, Hội đồng thẩm định cũng đưa ra những góp ý, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quyển chương trình đào tạo, khung chương trình và đề cương học phần, trình ĐHQGHN phê duyệt. Kết quả, các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ MFM, MIB và MICE đã được 100% thành viên Hội đồng đồng ý thông qua có sửa chữa.
Trong thời gian qua, Trường Quốc tế không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng quản lí và tổ chức đào tạo sau đại học. Đây chính là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường để khẳng định thương hiệu và uy tín của nhà trường đối với người học và xã hội. Vì vậy, công tác thẩm định các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ do ĐHQGHN cấp bằng được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, kỹ lưỡng để chương trình đào tạo được ĐHQGHN cho phép điều chỉnh, cập nhật trong bối cảnh công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ngày càng cạnh tranh hơn.
Bảo Châu 
Phòng Sau Đại học