ThS. Phan Thị Ngọc Hoa
Phó Trưởng Phòng


 • Họ tên: Phan Thị Ngọc Hoa
 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
 • Email: hoaptn@isvnu.vn
 • Điện thoại: 02435575992 (ext:25)

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Phụ trách tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo bậc đại học do ĐHQGHN cấp bằng, đồng cấp bằng
 • Đầu mối xây dựng kế hoạch, làm việc với các đối tác và triển khai tổ chức đào tạo các học phần về lý luận chính trị, giáo dục quốc phòng – an ninh và các kỹ năng bổ trợ;
 • Phụ trách triển khai các đề án mở mới, điều chỉnh các chương trình đào tạo, chương trình bằng kép.
 • Đầu mối triển khai đào tạo cho sinh viên quốc tế trao đổi ngắn hạn
 • Đầu mối phối hợp tổ chức lễ trao bằng, lễ tốt nghiệp, cung cấp dữ liệu đào tạo cho các bên liên quan.
 • Trực tiếp quản lý nhân sự, thực hiện tập huấn, đào tạo và đánh giá cán bộ cấp dưới được giao phụ trách
 • Tham mưu, xây dựng các dự thảo văn bản quản lý, điều hành và tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo được giao phụ trách
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng Phòng ĐT giao.