ThS. Đặng Thị Thùy Diễm


  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ (2008)
  • Email: diemdtt@isvnu.vn / diemdtt@vnu.edu.vn
  • Điện thoại: 024 3557 5992 (máy lẻ 29)
  • Địa chỉ: P. 304, Nhà C, Trường Quốc tế, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Phụ trách nội dung tin bài trên website, tin bài PR trên báo chí, truyền hình.
  • Quản trị một phần nội dung website.
  • Phụ trách sản xuất các kênh thông tin truyền thông (VNU-IS TV, Tiêu điểm, Bản tin nội bộ)
  • Tổ chức các sự kiện chính thức của nhà trường.

Tìm kiếm