Tập trung phát triển khoa học công nghệ – nhiệm vụ căn cốt của Trường Quốc tế


Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, chính thức chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Ngược dòng thời gian, ngày 18/5/1963, tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng.

Vào Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam các hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai rộng khắp cả nước nhằm giới thiệu, quảng bá các thành tựu khoa học và công nghệ; tôn vinh những người làm khoa học, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ giàu nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc hùng cường, sánh vai với các cường quốc.

Tập trung phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ căn cốt của Trường Quốc tế

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là cơ sở giáo dục đại học phát triển theo mô hình đào tạo gắn liền với nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực; nhằm bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng đến các kết quả nghiên cứu mang tầm vóc quốc gia và tiếp cận chuẩn quốc tế.

Trong những năm qua, Trường Quốc tế luôn nằm trong nhóm 3 đơn vị dẫn đầu về số lượng công bố quốc tế thuộc hệ thống WoS/Scopus của ĐHQGHN, đặc biệt từ năm 2022 tới nay, Trường Quốc tế luôn vững vàng ở vị trí thứ 2. Kết quả này đến từ việc nhà trường đặc biệt chú trọng đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ với nhiều chính sách, cơ chế hoạt động sáng tạo, linh hoạt. Nhờ đó mà không chỉ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học trong trường mà cả nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên của nhà trường ngày càng quan tâm và chú trọng đến hoạt động nghiên cứu và công bố quốc tế.

Trường Quốc tế hàng năm xác định một cách chi tiết và rõ ràng các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động khoa học công nghệ và cụ thể hóa các KPI trong khung chỉ tiêu hoạt động khoa học công nghệ. Căn cứ theo đó, các đơn vị trực thuộc, khoa chuyên môn, nhóm nghiên cứu triển khai bằng những nhiệm vụ, hoạt động cụ thể. Các chủ trương, chính sách, cũng như các hoạt động nhằm đa dạng hóa và thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ thường xuyên được triển khai đổi mới như: chủ trì/đồng chủ trì các hội thảo khoa học quốc tế được chỉ mục trong hệ thống Scopus để tạo ra cộng đồng nghiên cứu và công bố; hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, giảng viên tham gia viết bài, trình bày báo cáo tại các hội nghị khoa học quốc tế uy tín; thưởng công bố cho các nhà khoa học có năng lực công bố quốc tế tốt và hỗ trợ công bố quốc tế cho các nhà khoa học.

Sản phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học, giảng viên nhà trường được ứng dụng vào cuộc sống.

Trường Quốc tế cũng đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng các nhóm nghiên cứu, đặc biệt là các nhóm nghiên cứu liên ngành để phát triển các hướng nghiên cứu mới, các chương trình đào tạo mới có tính ứng dụng, thực tiễn cao, hoặc có triển vọng tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ nằm trong chiến lược phát triển của mình. Các nhóm nghiên cứu được ưu tiên giao các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở để thực hiện các nghiên cứu thăm dò ban đầu, cũng như tăng cường khả năng hợp tác nghiên cứu của nhóm trong và ngoài nước hoặc mời các chuyên gia, học giả cùng tham gia vào nhóm. Trưởng các nhóm nghiên cứu là các nhà khoa học cơ hữu, có năng lực chuyên môn tốt. Bên cạnh đó, Trường cũng tạo cơ chế, chính sách thu hút các chuyên gia, nhà khoa học bên ngoài tham gia với tư cách đồng trưởng nhóm. Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Quốc tế có 16 nhóm nghiên cứu cấp trường, 01 Nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN và 01 câu lạc bộ nhà khoa học (VISL) với các hướng nghiên cứu chuyên sâu và liên ngành, tập trung các giảng viên, nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài nước đem lại nhiều sản phẩm nghiên cứu chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

Thầy và trò cùng say mê nghiên cứu.

Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học và Vông nghệ Việt Nam (18/5/1963 – 18/5/2023), xin được gửi tới các giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia Trường Quốc tế lời chúc mừng và tri ân trang trọng nhất. Kính chúc các thầy/cô mạnh khỏe, có thật nhiều năng lượng tiếp tục cống hiến cho hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường!