Sự kiện – thành tựu tiêu biểu năm 2022


Năm 2022 kết thúc với nhiều điều đặc biệt đối với Trường Quốc tế. Cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên toàn trường đã nỗ lực không ngừng để tạo ra nhiều trái ngọt, thành quả hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày Truyền thống. Trong năm qua Trường Quốc tế đã đạt được thành tựu thế nào, hãy cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện và thành tựu tiêu biểu của năm 2022.