Sinh viên chương trình Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch háo hức tham gia thực hành trong học phần Sinh học


Sinh học đại cương là môn học trong chương trình Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch. Đây là một môn học khá thú vị, vì sinh viên sẽ được tham gia thực hành trên lớp bên cạnh các giờ học lý thuyết.

Sau một thời gian dài học trực tuyến, khi quay lại học trực tiếp, điều khiến các bạn sinh viên chương Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch thấy háo hức nhất là được tham gia buổi thực hành với thí nghiệm “Kiểm tra khả năng dung nạp Glucose trên chuột” và “Thực hành quan sát các nội quan trong cơ thể chuột thí nghiệm”. Đây cũng là buổi thực hành đầu tiên của môn học này. Các bạn sinh viên vô cùng phấn khởi khi lần đầu tiên được tiếp xúc với các thiết bị cũng như động vật thí nghiệm. Trong quá trình thực hành, các bạn đã rất hăng say đóng góp xây dựng bài và nghiêm túc tuân thủ những quy định của một phòng thí nghiệm sinh học.

Nhóm sinh viên chăm chú nghe giảng viên hướng dẫn nội dung và quy trình thực hành.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, nhóm ngành liên quan đến Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch đang ngày trở nên phổ biến. Việc được tiếp cận và nắm được kiến thức liên quan đến Sinh học, ứng dụng trong ngành du lịch sẽ là một công cụ bổ trợ rất tốt trong sự nghiệp của các bạn sinh viên sau này.

Các bạn sinh viên chuẩn bị tiêm chuột khi thực hành môn Sinh học tại Trường Quốc tế.

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học định hướng Y sinh do Trường Quốc tế xây dựng và phát triển, đang và sẽ là nơi hỗ trợ đắc lực cho công tác chuẩn bị và hỗ trợ thực hành các môn liên quan đến khoa học sự sống và sinh học của nhà trường.

Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch là chương trình liên kết giữa Trường Quốc tế và Trường Đại học Troy, Hoa Kỳ. Đặc điểm nổi bật của chương trình là việc áp dụng nguyên các học phần và số tín chỉ trong chương trình gốc của Trường Đại học Troy, có điều chỉnh phù hợp với qui định chung của ĐHQGHN cũng như để phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và khu vực. Theo khung chương trình đào tạo, sinh viên được lựa chọn giữa chuyên ngành chuyên sâu là Quản trị khách sạn và Quản trị du lịch cho 27 tín chỉ đào tạo và sau đó là hai tiểu ngành ngược với chuyên ngành chính với là tiểu ngành Quản trị Khách sạn (cho chuyên ngành Quản trị Du lịch – 18 tín chỉ) và tiểu ngành Quản trị Du lịch (cho chuyên ngành Quản trị Khách sạn – 18 tín chỉ). Trong quá trình đào tạo, giảng viên của Trường Đại học Troy sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy cho 13 học phần tương ứng với 42/122 tín chỉ.

Thầy, cô và các bạn sinh viên chụp ảnh lưu niệm sau bài thực hành.

Với mục tiêu tăng cường kiến thức và kỹ năng thông qua trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên, các môn học đều được thiết kế và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, có sự kết hợp giữa các giảng viên và chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, học phần Thực tập (6 tín chỉ) yêu cầu sinh viên thực tập, thực tế tại các công ty, tổ chức trong ngành du lịch và khách sạn. Do vậy, với lợi thế về ngôn ngữ và kỹ năng nghề nghiệp tốt, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch có thể làm việc và cơ hội phát triển trong các doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài, các công ty du lịch, các khách sạn, nhà hàng của Nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Trung tâm Y sinh và Sức khỏe cộng đồng

Trung tâm Y sinh và Sức khỏe cộng đồng có chức năng hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và triển khai các tiến bộ, trí thức, công nghệ và kỹ thuật liên quan đến các lĩnh vực Khoa học sự sống và sức khỏe như Công nghệ sinh học, Kỹ thuật Y sinh, Y sinh học phân tử, Nông nghiệp, Môi trường và Thực phẩm. Trung tâm cũng có chức năng hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học, và các lĩnh vực đào tạo khác về Khoa học sự sống và sức khỏe cho các đối tượng phù hợp trong và ngoài Trường Quốc tế.