Seminar “Xu hướng nghiên cứu liên ngành và các cơ hội hợp tác nghiên cứu: triển vọng từ Hội thảo Computing4Human-2021”


Diễn giả:
TS. O-Joun Lee – Chuyên gia đến từ Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Pohang (Hàn Quốc).
TS. Trần Đức Quỳnh – Trường Quốc tế, ĐHQGHN
 
Sự ra đời và phát triển của khoa học liên ngành là một xu hướng tất yếu trong quá trình nhận thức của con người. Mỗi một phát minh trong lĩnh vực khoa học này sẽ kéo theo những thay đổi và ảnh hưởng nhất định đến các ngành khoa học khác. Rõ ràng là một ngành khoa học riêng lẻ dù mạnh đến mấy cũng không thể giải quyết được triệt để và toàn diện các vấn đề của thực tiễn. Chính trong bối cảnh đó thì tiếp cận liên ngành và nghiên cứu liên ngành trong khoa học trở thành một xu thế tất yếu và là một ưu thế để khắc phục hạn chế trên. Hội thảo quốc tế về Trí tuệ kinh doanh (Computing4Human) là một hội thảo hướng đến sự hợp tác nghiên cứu khoa học liên ngành. Với mục tiêu nhằm tìm kiếm các lĩnh vực ứng dụng AI chưa được khám phá và phát triển các phương pháp luận mới cho các lĩnh vực này thông qua việc khuyến khích các nghiên cứu đa chiều, đa ngành giữa các học giả quan tâm đến lĩnh vực AI.