Seminar “Phân tách bất bình đẳng theo nguồn thu nhập: phân tích so sánh giữa các vùng ở Việt Nam”


Diễn giả: TS. Trần Quang Tuyến – chuyên gia Trường Quốc tế, thành viên Hội đồng ngành Kinh tế – Kinh doanh, Quỹ NAFOSTED
 
Bất bình đẳng kinh tế (còn được gọi là khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng thu nhập) là chênh lệch giữa các cá nhân, các nhóm trong xã hội hay giữa các quốc gia trong việc phân phối các tài sản, sự giàu có, hay thu nhập. … Bất bình đẳng thu nhập có thể gây trở ngại cho tăng trưởng dài hạn. Bất bình đẳng thu nhập xuất hiện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Vậy, thực tế bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam diễn ra như thế nào? Cơ chế nào đã tác động vào bất bình đẳng của từng nguồn thu nhập?