Seminar khoa học về chủ đề “Hệ thống chuyển động thiếu cơ cấu chấp hành và ứng dụng điều khiển thích nghi trên cơ sở lý thuyết điều khiển phi tuyến với hệ suy diễn mờ và mạng nơ ron nhân tạo” vào tháng 3/2022


TS. Lê Xuân Hải hiện đang là giảng viên Khoa Các Khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hướng nghiên cứu chính là Lý thuyết điều khiển, Các hệ nhúng và IoT, Robotics.

Do đại dịch covid, buổi Seminar đã phải chuyển sang hình thức online. Trong báo cáo seminar, TS. Lê Xuân Hải đã trình bày về một số mô hình hệ thống chuyển động thiếu cơ cấu chấp hành, chẳng hạn như mô hình xe con lắc ngược, ballsegway,  hệ cần cẩu… Sau đó, TS. Hải đã giới thiệu một sốthuật toán điều khiển thích nghi trên cơ sở kết hợp lý thuyết điều khiển phi tuyến với hệ suy diễn mờ và mạng nơ ron nhân tạo, cách tiếp cận để giải quyết bài toán điều khiển đặt ra.

Hình 1. Mô hình Xe ballsegway

Hình 2. Mô hình Xe con lắc ngược

Bên cạnh đó, TS. Hải cũng đã trình bày về một số định hướng nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Quốc tế trong những năm học tiếp theo. TS. Hải hi vọng với kinh nghiệm và kiến thức của bản thân sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành, của Khoa cũng như của nhà Trường.

Khoa Các Khoa học ứng dụng