Seminar khoa học “Vai trò của quản trị tri thức trong các công ty kỹ thuật”


Ngày 12/8/2022, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức seminar khoa học, nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN  do Trường làm đơn vị chủ trì, “Mô hình học tập mạng lưới trong các công ty dịch vụ kỹ thuật toàn cầu tại Việt Nam”, mã số QG.21.50.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Công Thành, giảng viên môn Quản trị hoạt động và chuỗi cung ứng, Khoa Kinh tế và Quản lý

Chủ đề: “Vai trò của quản trị tri thức trong các công ty kỹ thuật”

Thời gian:  14:00 – 16:00, thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Phòng Ispace, Nhà C, 79 Nguỵ Như Kom Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội