Seminar: “Dịch tễ học phân tử một số bệnh truyền nhiễm và định hướng nghiên cứu, giảng dạy”


Tên báo cáo: “Dịch tễ học phân tử một số bệnh truyền nhiễm và định hướng nghiên cứu, giảng dạy

Diễn giả: TS. Thân Văn Thái – giảng viên Khoa Các khoa học ứng dụng

Thời gian: 14h00, thứ Ba, ngày  13/09/2022

Địa điểm: Phòng 507, nhà C Hacinco, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

TS. Thân Văn Thái tốt nghiệp chuyên ngành Vi sinh vật tại Khoa Y, Trường Đại học Chung-Ang, Seoul, Hàn Quốc. Đối tượng nghiên cứu chính của TS. Thân Văn Thái là các bệnh truyền nhiễm trên người và động vật. Với các hướng nghiên cứu chủ yếu bao gồm: dịch tễ học phân tử, tiến hóa, miễn dịch học, biểu hiện Gen, phát triển sản phẩm sinh học như kháng nguyên (bao gồm cả kháng nguyên tái tổ hợp), kháng thể, vắc-xin (bao gồm cả vắc-xin siêu phân tử/sub-unit), vv … Ông là tác giả chính/đồng tác giả của nhiều công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế uy tín.